Organic food by Whytes' from Manitoba, Canada

YOUR FOOD BAG


Price
QTY

TOTAL

€0,00 Update cart

Price excludes delivery, which is applied at checkout. Orders will be processed in USD


GET SHIPPING ESTIMATES

Privacyverklaring Luxxe

 1. Inleiding

LUXXE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. LUXXE ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en laat u in deze privacyverklaring weten welke gegevens worden verzameld als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring kan worden verbeterd.

 1. Contactgegevens

LUXXE
Schonenvaardersstraat 14
Deventer, Nederland

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

LUXXE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door onze website te bezoeken of door berichten naar ons te sturen. 
– Betaalgegevens

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luxxe.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

 1. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

LUXXE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die u met ons sluit. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling en betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen bij u te bezorgen.

 1. Bewaartermijnen

LUXXE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die we verzamelen voor het afhandelen van uw bestelling bewaren we gedurende de wettelijk vastgestelde termijn van 7 jaar. 

De persoonsgegevens die we verzamelen voor het kunnen onderhouden van de klantcontacten met u bewaren we gedurende 7 jaar na het laatste contact dat u met ons heeft gelegd. In het geval dat u ons gevraagd heeft uw persoonsgegevens te verwijderen, worden uw gegevens uiteraard eerder verwijderd.    

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

LUXXE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren werken wij samen met diverse partijen; op het gebied van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties; op het gebied van distributie- en logistiek, zoals DHL, PostNL en Sandd. De beveiliging en vertrouwelijke verwerking van uw gegevens is geregeld in afspraken die met deze partijen zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in algemene voorwaarden en overeenkomsten. LUXXE blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in onze opdracht plaatsvindt. 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LUXXE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LUXXE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUXXE. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@luxxe.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LUXXE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

LUXXE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@luxxe.nl

 1. Wijzigingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Laatst geüpdatet op 12-02-2020.